Geboorte van de afdeling AMDH (Marokkaanse Mensenrechtenorganisatie) te Brussel
Na een moeizame Algemene Vergadering (AV), voorgezeten door de vicevoorzitter Abdelhamid Amine, in het lokaal, ter onze beschikking gesteld door een Amazigh Associatie, werd de Brusselse Afdeling van de AMDH, met een overdonderende meerderheid van de stemmen, opgericht. Na beraadslaging en kwijting werd de Tijdelijk Voorbereidende Commissie, met aan diens hoofd de coördinator Abderrahim Mhassni en diens assistente coördinator Zohra Essouati, warm toegejuicht voor het harde werk dat ze geleverd hebben voor de oprichting van onze Afdeling.

Het geregistreerd aantal stichtende leden is 72, waarvan 17 vrouwen en 10 jongeren. Op de Algemene Vergadering waren 42 leden aanwezig, waarvan 8 vrouwen en 10 jongeren. Zo werden aan alle voorwaarden voldaan van het reglement en van de statuten van de AMDH en werd de oprichting van een Administratieve Raad toegestaan.

De 12 leden van de Administratieve Raad werden voorgedragen en verkozen door de AV. Ze hebben de rollen en taken als volgt verdeeld:

Voorzitter: Mohammed Belmaïzi
Vicevoorzitster: Sihem Abbas
Vicevoorzitter: Lhoussaine Ouachen
Vicevoorzitter: Abdellah El Haji

Secretaris-generaal: Mohamed Achahbar
Assistent secretaris: Wafae El Bekari
Assistent secretaris: Mohamed Akouh

Penningmeester: Hakima El Moussaoui
Assistent Penningmeester: Hamid Bouserhir

Administrator: Audrey Laloux
Administrator: Yassine Channouf
Administrator: Abderrahim Mhassni

Bron: Pretest in Marokko