Om achterlating en gedwongen huwelijk in het land van herkomst te voorkomen is het kabinet met nieuwe maatregelen gekomen. De maatregelen staan in een actieplan dat minister Asscher van Sociale Zaken gisteravond aan de Tweede kamer stuurde.

In het actieplan van de minister is de gemeente een grotere rol toegeschreven in de signalering. Vrouwen en tieners (ouder dan 12 jaar) zich voortaan persoonlijk moeten melden bij de gemeente als zij zich willen uitschrijven. Nu is het mogelijk dat de vader/echtgenoot zijn eigen vrouw of dochter kon uitschrijven. Ondanks dat ambtenaren formeel niet mogen vragen naar de motieven van de uitschrijving mogen zij indien ze vermoeden hebben van achterlating of huwelijksdwang het steunpunt huiselijk geweld inschakelen. Het steunpunt is dag en nacht bereikbaar op het nummer 0900 126 26 26.

In toch sprake van achterlating of een gedwongen huwelijk in het land van herkomst dan dient de Nederlandse ambassade altijd hulp bieden. Aks de veiligheid van de personen in het geding is moet het Ministerie van Buitenlandse Zaken direct ingrijpen door, identiteitspapieren en de thuiskomst in Nederland te regelen. Voor degene die zich schuldig maken aan huwelijksdwang is de strafmaat opgehoogd van 9 maanden naar 2 jaar.