Jongeren uit Turkse en Marokkaanse gezinnen, die licht verstandelijk gehandicapt (lvg) zijn, kampen met problemen die in hun gezin, op school en in de samenleving vaak niet herkend worden. Er zijn geen cijfers over het aantal jongeren met een lichte verstandelijke beperking met een Marokkaanse of Turkse achtergrond in Nederland. Ook is er weinig bekend over hun leefsituatie. Dat meldt Klik.

Dit zijn de conclusies uit een studie van het Verwey-Jonkerinstituut in opdracht van de organisatie Best Buddies Nederland. Deze organisatie zet zich in voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking tussen de 16 en 35 jaar. Door deze jongeren te koppelen aan een leeftijdsgenoot zonder verstandelijke beperking, ontstaan er vriendschappen en groeit hun sociale netwerk. Door het ontbreken van betrouwbare cijfers over het aantal jongeren met een lichte verstandelijke beperking is evenmin bekend hoeveel van deze jongeren van Turkse of Marokkaanse afkomst zijn.

Het onderzoek laat wel zien dat veel van deze jongeren thuis wonen bij hun familie. Mede door het taboe dat in deze culturen nog steeds op dit onderwerp rust, wordt er vaak niet over gepraat en geen hulp gezocht. De non-profit organisatie Best Buddies Nederland hoopt Turkse en Marokkaanse jongeren met een lichte verstandelijke beperking beter te bereiken door meer te werven in het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en bij clubs. Verder wil de organisatie het promotie- en voorlichtingsmateriaal toegankelijker maken voor de jongeren en hun familie, zodat de jongeren de kans krijgen zich te ontwikkelen met behulp van het buddyproject.

© Nationale Zorggids