In Roosendaal werd gisteravond in de schouwburg de kring een conferentie gehouden over de strategieën om zelfbeschikkingsrecht voor de riffijnen na te steven. onder de slogan ‘naties zonder staten en het recht op zelfbeschikking: routeplan’, hielden vier gastsprekers een betoog over interne organisatie, samenwerking met anderen volkeren en positiefburgerschap in het land van verblijf.

Samenwerken om te beïnvloeden
De Engelsman Graham Williamson benadrukte in zijn toespraak het belang van samenwerking tussen de Riffijnen onderling: “De Riffijnen in Nederland vormen een gemeenschap van bijna 400.000 mensen. Dat is een immense getal dat vertaald dient te worden in politieke beïnvloeding in Nationale en Europese parlementen. Door de hearts en minds van de Nederlanders te winnen, kunnen de Riffijnen een belangrijke stap zetten naar erkenning voor hun strijd.” Hij wees daarbij naar de ervaring van de Tamils in het Verenigde Koninkrijk. Voorts betoogde hij alles in de strijd te gooien om de zaak van de Riffijnen bij de rest van de wereld bekend te maken. Verder wijst hij op het belang van samenwerking met andere volkeren met een soortgelijke situatie, zoals de Koerden en de Molukkers. “Met hen dienen de Riffijnen op te trekken om desnoods een gezamenlijke volksvertegenwoordigers naar Brussel te vervaardigen. Het is geen onmogelijk opgave, maar daarvoor zul je in beweging komen en heel hard werken.” Had Williamson als advies voor de Riffijnen.

Positief burgerschap

De inspirerende Jagdeesh Singh, van de Sikh gemeenschap in Groot Brittannië, ontving tijdens zijn toespraak verschillende keren luid applaus van de aanwezige toehoorders. Zijn boodschap voor de Riffijnen was een van positief burgerschap in het land van verblijf: “Wees een positieve en constructieve burger van Nederland; laat de Nederlanders zien dat jouw Riffijnse waarden het vechten waard zijn en draag vanuit die waarden bij aan de Nederlandse samenleving.” De heer Singh ging vervolgens in op de ervaring van de Sikh bewolking in hun strijd voor het zelfbeschikkingsrecht. Hij noemde de mensen die de zwaarste offers hebben gebracht de ware helden en de inspiratie voor generaties die na hen komen. “Eer je helden, cultuur, geschiedenis, tradities, taal en muziek. dat maakt je tot Riffijn en laat dat met trots zien.” Vervolgde hij. Singh waarschuwde de Riffijnen voor de lange weg naar het zelfbeschikkingsrecht: “Elke lange weg begint met de eerste stappen, wees voorbereid op tegenslagen en neem onderweg je rust om je reis te kunnen voortzetten.” Volgens Singh is de wereld gebaat bij kleinere natiestaten. Die hebben volgens hem geen behoefte aan oorlog voor territoriale uitbreiding in tegenstelling tot grote staten.

Blauwe ogen
De Baskische deelnemer Juan Karlos Péres Álvarez aan de conferentie presenteerde de ervaring van de Basken naar het zelfbeschikkingsrecht. Hij waarschuwde voor loze beloften die de tegenpartij kan doen. Hij noemde de dubbele standaard die de Spaanse staat gebruikt ten opzichte van de Catalanen en Basken als het gaat om zelfbeschikkingsrecht “Ga uit van je sterke cultuur en tradities, deze zijn je beste wapens in de lange strijd voor het zelfbeschikkingsrecht.” Was het voornaamste advies van Péres Álvarez.

De Riffijnse activist Abdel Wafi Hartit was in zijn betoog heel duidelijk: ”De Marokkaanse staat heeft de Riffijnen niets te bieden. Het Alawitsiche regime heeft de Riffijnen nooit beschouwt als volwaardige burgers”. Voor hem is de weg naar een onafhankelijke staat voor de Riffijnen de enige weg naar een waardig bestaan. De onmenselijk behandeling die dagelijks de Riffijnen ondergaan onder het regime van de Alawiten is onderwerp van zijn wekelijkse tv-programma als journalist. Deze praktijken en de bloedige geschiedenis van het regime met de Rif is reden genoeg om voor een eigen staat te gaan. Hij pleit verder voor een Riffijnse zender vanuit Melilla met veel meer zendtijd dan het huidige uurtje per week. “Zo kunnen de Riffijnen de wereld laten zien wat hen overkomt en hiermee de druk op de maffiosiregime in Rabat opvoeren.” Aldus de bevlogen activist Abdel Wafi Hartit.