Vandaag heeft Mohamed Rabbae,voorzitter van het Landelijk Beraad Marokkanen –LBM-, een organisatie die de belangen van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland behartigt. Een verzoek ingediend, bij de directeur van Google Nederland, de heer P. Van der Feltz. Om per direct het email adres islamsticker@gmail.com te blokkeren en te verwijderen.

Via dit email adres verspreidt de PVV de gewraakte sticker waarop staat dat: De islam is een leugen. Mohamed is een schurk. De Koran is vergif”. Met deze sticker wil de PVV, de moslims niet alleen provoceren en beledigen, maar vooral ook haat zaaien tegen deze bevolkingsgroep in de Nederlandse samenleving. De tekst van deze sticker doet volgens, Rabbae, veel mensen in Nederland denken aan door nazi’s in de Tweede Wereldoorlog tegen joden gebruikte teksten als “Joden niet gewenscht”(Volkskrant 20 dec. 2013).

Principes van Google
Volgens Rabbae worden de haatzaaiende propaganda-activiteiten van de PVV direct gefaciliteerd door Google Nederland. Dit is volstrekt in strijd met de principes van Google Nederland. Zoals neergelegd in hun Programmabeleid uit september 2008. Daarin staat onder de paragraag “Verboden acties” dat het “Verzenden, uploaden, distribueren, verspreiden of aanbieden dit te gaan doen van onwettig, lasterlijk, kwetsend, beledigend, frauduleus, wetsovertredend, obsceen of anderszins bezwaarlijk materiaal” verboden is.