Als eert willen we Forum voor Mensenrechten Noord-Marokko en 3889321-5849142
Europa, afdeling Nederland bedanken voor het organiseren van deze dag en ons de ruimte geeft om een woordje te doen op deze dag die georganiseerd word ter nagedachtenis van Abdelkrim El Khattabi.

we leven nu 49 jaar na zijn overlijden in een wereld die gelukkig zijn menselijke gezicht niet verloren heeft. De revoluties die om ons heen gaande zijn, Hebben alleen gemeen dat zij vrijheid, democratie en waardigheid nastreven. Een wereld, waar deze waarden ontbreken is niets waard. Het is het hoogste goed voor een mens en het is de moeite waard om voor te strijden en het leven ervoor te geven.

Abdelkarim heeft niet alleen gestreden om de kolonisator te verdrijven, maar juist voor deze waarden gestreden. Daarom is hij in
korte tijd uitgegroeid van een lokale leider tot een leider van wereldformaat. Hij werd hierom geroemd door vriend en vijand.
Abdelkarim gaf ons een droom en houvast.
Het is niet voor niets dat zijn leven en de geschiedenis waar hij deel van uitmaakt uit de scholenboeken van de Makhzen werd weggelaten. Hij had een rechtvaardige zaak waarvoor hij vocht en vele generatie,s na hem zullen zijn droom nog verder najagen. Hij heefd voor de wereld en voor de Rif veel betekend. De geschiedenis van het noorden van Marokko met hem als centrale actor, heeft veel invloed op ons het onze ontwikkeling. Hij is een soort vaste stee bij het vormen van onze identiteit. Hij is een referentiekader met menselijke waarden die niet samen kan leven met een onderdrukkend totalitair systeem. Als we naar deze geschiedenis kijken, dan vinden we dat er misdaden zijn gepleegd tegen de mensheid in het Rifgebied. Zijn republikeinse manier van het leven en denken is uitgegroeid, Hij is verstoten van zijn symbolen en het recht over zijn eigen lot te buigen en te beslissen. 3889321-5849159

Wij als KMM vinden het niet tolereerbaar dat er nog steeds en boycot is op de geschiedenis van de rif. Elk volk heeft recht op zijn geschiedenis en erfgoed. Een staat of een overheid hoort deze te beschermen, te behoeden voor vervalsingen en over te dragen aan het volk en hem te integreren in de schoolboeken. Deze kennis over de geschiedenis is van levensbelang voor een gezonde ontwikkeling van een volk. Een volk wat zijn geschiedenislijn is afgeknipt, is een volk dat gedoemd is tot een chronisch stilstaan in zijn ontwikkeling. De misdaden die zijn begaan moeten erkend worden als een eerste stap in het proces van verzoening met de regio. Hierin vinden wij dat de Marokkaanse waarheidscommissie tekort heeft geschoten.
De Rif heeft te veel geleden. Het is de hoogste tijd dat wij hem recht doen en zijn waardigheid terug eisen.
Daarom heffen wij onze stem samen met andere krachten uit de samenleving voor:

Het erkennen van instituut Abdelkrim El Khattabi te Ajdir
Het integreren van de geschiedenis van Abdelkrim El Khattabi in het officiële onderwijs van Marokko
Het bevorderen van sociale en economische ontwikkeling van de rifregio
Het gunnen van het recht op eigenbestuur voor de regio
Restauratie en onderhoud van panden die plaats en betekenis hebben in deze geschiedenis
Stoppen met de militarisering van de regio en deze slechts benaderen uit een veiligheidsoogpunt.