De Marokkaanse overheid heeft de beloofde werkingssubsidie van 250.000 euro gestort aan Daarkom. Ze gaat bovendien een engagement van drie jaar aan ten aanzien van het Vlaams-Marokkaanse culturenhuis. Dat antwoordde Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) op een parlementaire vraag van Yamila Idrissi (SP.A).

Idrissi, zelf mededirectrice van Daarkom in de opstartfase, ondervroeg Vlaams minister Joke Schauvliege over de stand van zaken in het dossier. Het vooropgestelde budget van Daarkom van 500.000 euro gaat uit van een gelijkwaardige financiering van de beide partners van het huis: de Marokkaanse overheid en de Vlaamse Gemeenschap. In november 2013 was de Marokkaanse werkingssubsidie echter nog altijd niet gestort.

Uit het antwoord van de minister blijkt nu dat de vzw Daarkom de beloofde subsidie voor het werkjaar 2013 in februari 2014 heeft ontvangen. Minister van Marokkanen in het Buitenland Anis Birou deelde bovendien mee aan minister Schauvliege dat Marokko een engagement van drie jaar wil aangaan, van 2014 tot en met 2016. Dat moet Daarkom de tijd geven om een werking uit te bouwen. Beide ministers spraken af om een nieuwe driejaarlijkse overeenkomst voor te bereiden.

Woelige geschiedenis
​Daarkom ging in september 2011 open in het vroegere La Gaîté-theater aan de Wolvengracht. Daar ging toen een woelige opstartfase van vijf jaar aan vooraf, waarin de Vlaamse overheid zes miljoen euro investeerde.

Amper acht maanden na de opening ging het alweer mis. De financiën bleken een kluwen. Het Marokkaanse houtwerk was aangetast door houtworm. Het bestuur ontsloeg de directeur, de vierde al, en vroeg een eerste crisismanager, Marc Van den Broeke, het huis financieel gezond te maken met het oog op een doorstart. Die betaalde de schulden en liet bijna al het personeel ontslaan. Vorig jaar in september werd Hugo De Greef als tweede crisismanager aangesteld.