De cijfers zijn schrikwekkend. In Marokko zouden in de loop van vorig jaar 2403 kinderen het slachtoffer zijn geweest van seksuele misbruik. Maar in de werkelijkheid zou dit aantal veel hoger liggen.

Al Ahdath Al Maghribia trekt de cijfers van het ministerie van Justitie in twijfel en stelt dat het merendeel van de misbruiken niet wordt aangegeven, met name op het platteland waar dergelijke onderwerpen nog taboe zijn en waar families geen aangifte durven doen tegen de daders.

Om dit taboe te doorbreken is een bewustwordingscampagne op Facebook gestart. Onder het slogan “Ou ana” (En ik), proberen de initiatiefnemers de slachtoffers en hun families te informeren over hun rechten.

De campagne wordt in samenwerking met de Friends of Children Association, Osraty, de Rita Zniber Foundation, Dar Al Atfal Al Ouafae en SOS Kinderdorpen gevoerd en medegefinancierd door de Europese Unie.

Volgens artikels 299, 430 en 431 van de Marokkaanse wet is het verplicht om gevallen van seksuele misbruiken aan te geven en de slachtoffers te helpen. Door aangifte te doen kan er actie worden ondernomen tegen de daders, kunnen kinderen beter worden beschermd en kan er gepaste hulp worden verleend aan de slachtoffers, aldus de initiatiefnemers.